بله . تمامی کارشناسان ما در لوله بازکنی تهران هنگام ورود به منزل از ماسک و پاپوش یک بار مصرف استفاده میکنند تا در مراحل انجام کار نکات بهداشتی رعایت شود.

نخیر . امروزه با استفاده از دستگاه های تخصصی این مشکل بهداشتی از بین رفته و در حال انجام کار هیچ کثیف کاری بوجود نخواهد آماد.

با داشتن نمایندگی در تمامی مناطق تهران زمان اعزام کارشناس حدود 30 دقیقه میباشد.

بله. تمامی کارشناسان از افراد دوره دیده و با تخصص در این حوضه هستند و میتوانند در سریع ترین زمان مشکل بوجود آماده را به بهترین شکل برطرف کنند.

برای ارتباط با ما میتوانید از صفحه تماس با ما , یا با شماره شرکت 33554523-021 تماس حاصل کنید.